A SIKSA program

A Siksa program a közösség tagjainak bátorítására szolgál, elismervén japázásukat és lelki sztenderdjeiket. Nagyszerű módszer ez arra, hogy bhakták segítséget kapjanak abban, hogy megszilárdítsák és fejlesszék lelki gyakorlataikat.

A Siksa fogadalomtétel

A Siksa programban való részvételhez először az szükséges, hogy a bhakta értesítse a tanácsadóját. hogy szeretne fogadalmat tenni. A tanácsadó elmagyarázza a különböző szinteket azoknak, akik fogadalmat szeretnének tenni. Az ünnepséget általában egy nagyobb fesztivál idején tartják, vagy más különleges esemény alkalmából. Ennek idejét előre jelzik a közösség tagjainak. Az ünnepséget általában többször megrendezik évente. Az ünnepségen a bhakták közösen elmondják a fogadalom szövegét, majd kapnak egy oklevelet.
A Siksa programnak öt szintje van, melyek fokozatosan vezetnek az avatás felé. Ezek a szintek röviden a következőek:

Az Úr Caitanya szent parancsának elfogadása (sat-sanga vagy Sraddhavan) 
Az Úr Caitanya utasításának, azaz szent parancsának elfogadása, hogy énekeljük a Hare Krisnát (legalább egy kört), hogy imádjuk az Úr Krisnát (hogy látogatjuk a templomot, vagy másképpen végezzünk odaadó szolgálatot, amennyire csak lehetséges), tartózkodik a húsevéstől, és hogy olvassuk az Úr Krisna tanításait (Bhagavad-gita; Srimad-Bhagavatam és Srila Prabhupada más könyvei).
2. Krisna vagy Gauranga sevaka
Legalább 4 kör Hare Krisna maha mantrát japázni; tartózkodni a húsevéstől; hinni az Úr Krisnában, mint az Istenség Legfelsőbb Személyiségében; odaadó mentalitással rendelkezni; és elkerülni a durván erkölcstelen cselekedeteket (kábítószerek, prostitúció, stb.).
3. Krisna vagy Gauranga sadhaka
Legalább 8 kör Hare Krisna maha-mantrát japázni; tartózkodni a kábító- és mámorítószerektől, a húsevéstől, a szerencsejátékoktól, a házasságon kívüli nemi élettől; fel kell ajánlani az ételt; egy oltárt felállítani otthon; és általánosan elfogadni a sadhana-bhakti folyamatát.
4. Srila Prabhupada-asraya
A Krisna-tudat minimális sztenderdjét követni, ahogyan Srila Prabhupada megadta az ISKCON-tagoknak, azaz legalább 16 kör Hare Krisna mantrát japázni; tartózkodni a kábító- és mámorítószerektől, a húsevéstől, a szerencsejátéktól, a tiltott nemi élettől; és általánosan erős meggyőződést mutatni a Krisna-tudatban.
5. Sri-guru-carana-asraya
Ugyanaz, mint a Srila Prabhupada-asraya. Ezenkívül hite van egy jelen lévő hiteles lelki tanítómesterben, aki a tanítványi láncolat tagja, meghódol neki, a lelki tanítómester pedig elfogadja. Legalább hat hónapja gyakorolnia kell a Srila Prabhupada-asraya sztenderdeket, és le kell tenniük az ISKCON avatási vizsgát. Ezt a fogadalmat a bhakták csak a helyi Tanácsadó Tanács egyhangú támogatása esetén tehetik meg.

A siska program előnyei

Elismerés

A bhakták érzik, hogy elfogadják őket gyakorló bhaktaként és érzik, hogy fejlődnek, és értékelik odaadó törekvéseiket. Ez ösztönzi őket, hogy egyre inkább fejlődjenek.

Fokozatos fejlődés

A Siksa program segít a bhaktáknak, hogy lépésről lépésre közelítsék meg a sadhana-bhaktit. Igencsak elbátortalanító – és filozófiailag sem helyes –, ha az emberek azt érzik, csak akkor fejlődhetnek a Krisna-tudatban, ha szigorúan követik a négy szabályt és 16 kört japáznak. A legtöbb ember nem tudja rögtön az avatáshoz szükséges sztenderdeket kitűzni maga elé. Könnyebb lépésről lépésre haladni. Egy kör után négy kört, négy kör után nyolc kört, ha valaki vegetáriánus, később már csak prasadamot egyen, stb.

Nem függ a pénzadományoktól

Néha az emberek azt gondolják, csak akkor fogadja el őket a közösség, ha pénzt adnak. Emiatt, akik nem tudnak adományozni, elhanyagoltnak érzik magunkat. A Siksa program nem áll kapcsolatban az adományokkal, így mindenki előtt nyitott, anyagi helyzettől függetlenül.

Megakadályozza a hibákat

Srila Prabhupada magas sztenderdeket állított fel az Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének avatásaira. Más szervezetek és egyének kihasználják az ISKCON gyülekezetét, úgy, hogy alacsonyabb követelményeket állítanak az avatások elé. Ezek az olcsó avatások sok embert csábítanak el az ISKCON-tól. A Siksa programon keresztül a közösségben kifejlődik azaz erős érzés, hogy Srila Prabhupada mozgalmához tartoznak.

Gyakran felmerül az a kérdés, hogy mennyi ideig kell az embernek egy bizonyos számú kört japáznia (egy, négy, nyolc vagy tizenhat), és követnie a többi követelményt, mielőtt bizonyítványt kapna.

Az első szinteken nincsenek szigorú alapelvek, szabályok az adott sztenderd gyakorlásának idejére vonatkozóan, csakis az, hogy az illetőnek bele kell egyeznie a gyakorlásba. Az első szintet, a Sraddhavant azonnal lehet adni, amint az illető beleegyezik, hogy naponta egy kört japázik. Más szinteken a bhakták inkább egy ideig a bizonyítványuknál eggyel magasabb szintet gyakorolják (hogy biztosak legyenek abban, hogy ezt a magasabb sztenderdet is fenn tudják tartani). Azonban még egyszer: nincsenek szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy mennyi ideig kell gyakorolni egy bizonyos szintet, mielőtt valaki a következőre lépne.

A bhaktáknak nem kell minden egyes lépcsőt érinteniük, ha egyből magasabb szintű fogadalmat szeretnének tenni, akkor azt megtehetik. Kivéve a Srila Prabhupada-asraya, illetve a Sri-guru-carana-asraya fogadalom, mert ezeket egymás után meg kell fogadnia a bhaktának.

A SIKSA fogadalmak szövege:

Sraddhaván fogadalom

Én ……… mint leendő sraddhaván, arra vágyom, hogy az odaadó szolgálatban és a Krisna-tudatban beteljesítsem a következő fogadalmakat, és ily módon elnyerjem Ő Isteni kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Sri Sri Rádha-Syámasudara és Sri Sri Dayal Nitai Vijaya Gauranga áldásait:

 1. Aktív bhakta szeretnék lenni a közösségben, gyakran látogatni a templomot, részt venni a Krisna-tudatú programokon, segíteni a templomban.
 2. Legalább egy kör Hare Krisna maha-mantrát japázok minden nap.
 3. Tanulmányozom az Úr Krisna tanításait, ahogyan azt Srila Prabhupada a könyveiben leírta.
 4. Sri Krisna Janmastamit lehetőségeimhez képest Krisna-völgyben fogom megünnepelni.

Gauranga-sevaka fogadalom

Én ……… mint leendő Gauranga-sevaka, arra vágyom, hogy az odaadó szolgálatban és a Krisna-tudatban beteljesítsem a következő fogadalmakat, és ily módon elnyerjem Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Sri Sri Rádha-Syámasudara és Sri Sri Dayal Nitai–Vijaya Gauranga áldásait:

 1. Személyes lelki előrehaladásra és tisztulásra törekszem az odaadó szolgálatban, fokozatosan alkalmazva Srila Prabhupada tanításait, képviselői felügyelete alatt.
 2. Elfogadom az Úr Krisnát mint Istenség Legfelsőbb személyiségét.
 3. Amennyiben lehetőségem engedi, gyakorlati odaadó szolgálatot végzek az Úr Krisnának, egy ISKCON templomban a fesztiválok ideje alatt, mint például Sri Krisna Janmastami, Ratha-Yatra, stb.
 4. Legalább négy kör Hare Krisna maha-mantrát japázok minden nap.
 5. Tanulmányozom az Úr Krisna tanításait, ahogyan azt Srila Prabhupada a könyveiben leírta.
 6. Sri Krisna Janmastamit lehetőségeimhez képest Krisna-völgyben fogom megünnepelni.
 7. Tartózkodom a húsevéstől, és elkerülöm a durván erkölcstelen cselekedeteket.

Gauranga-sadhaka fogadalom

Én ……… mint leendő Gauranga-sadhaka, arra vágyom, hogy az odaadó szolgálatban és a Krisna-tudatban beteljesítsem a következő fogadalmakat, és ily módon elnyerjem Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Sri Sri Rádha-Syámasudara és Sri Sri Dayal Nitai–Vijaya Gauranga áldásait:

 1. Odaadással teli életet élek, fokozatosan tanulva és alkalmazva a bhakti-yoga elveit Srila Prabhupada tanításai alapján és képviselői vezetése alatt.
 2. Tanulmányozom Srila Prabupada könyveit és lehetőleg minél több alkalommal részt veszek az ISKCON tagjai által tartott leckéken (legalább a vasárnapi programon).
 3. Imádom az Úr Krisnát, amennyire az otthoni viszonyok között lehetséges egy oltár felállításával, az ételt felajánlva, és követve az alap sadhanát, mint például reggel korán kelés.
 4. Minimum nyolc kör Hare Krisna maha-mantrát japázok minden nap.
 5. Sri Krisna Janmastamit lehetőségeimhez képest Krisna-völgyben fogom megünnepelni.
 6. Tiszta és szent életet élek, elkerülve a kábító- és mámorítószereket, húsevést, szerencsejátékot és a házasságon kívüli nemi életet.
 7. Böjtölök ekadasin és fesztiválokon, ahogyan az elő van írva az aktuális vaisnava naptárokban.

Srila Prabhupada-ásraya fogadalom

Én ……… mint leendő Srila Prabhupada-ásraya, arra vágyom, hogy az odaadó szolgálatban és a Krisna-tudatban beteljesítsem a következő fogadalmakat, és ily módon elnyerjem Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Sri Sri Rádha-Syámasudara és Sri Sri Dayal Nitai–Vijaya Gauranga áldásait:

 1. Odaadással elfogadom Srila Prabhupada Isteni menedékét a következő elveket követve.
 2. Erős meggyőződéssel gyakorlom a Krisna-tudatot.
 3. Legalább tizenhat kör Hare Krisna maha-mantrát japázok naponta.
 4. Szigorúan elkerülöm a kábító- és mámorítószereket, a húsevést, a szerencsejátékot és a tiltott nemi életet.
 5. Alaposan tanulmányozom a Krisna-tudat alapfilozófiáját Srila Prabhupada könyvei alapján, és aktívan részt veszek (az egyéni kapacitásomhoz képest) a másoknak való prédikálásban.
 6. Állandó szolgálatot végzek egy ISKCON-templom számára, teljes felelősséggel.
 7. Sri Krisna Janmastamit lehetőségeimhez képest Krisna-völgyben fogom megünnepelni.
 8. Amennyire ez lehetséges, szigorúan követem a sadhana programot, otthon korán kelve és hasonló programot végrehajtva, mint a templomban, és hetente legalább egy templomi Srimad-Bhagavatam leckén részt veszek.

Sri-guru-carana-ásraya fogadalom

Én ……… mint leendő Sri-guru-carana-ásraya, arra vágyom, hogy az odaadó szolgálatban és a Krisna-tudatban beteljesítsem a következő fogadalmakat, és ily módon elnyerjem Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Sri Sri Rádha-Syámasudara és Sri Sri Dayal Nitai–Vijaya Gauranga áldásait:

 1. Odaadással elfogadom Srila Prabhupada és egy élő ISKCON guru isteni menedékét a következő elveket követve.
 2. Erős meggyőződéssel gyakorlom a Krisna-tudatot.
 3. Legalább tizenhat kör Hare Krisna maha-mantrát japázok naponta.
 4. Szigorúan elkerülöm a kábító- és mámorítószereket, a húsevést, a szerencsejátékot és a tiltott nemi életet.
 5. Alaposan tanulmányozom a Krisna-tudat alapfilozófiáját Srila Prabhupada könyvei alapján, és aktívan részt veszek (az egyéni kapacitásomhoz képest) a másoknak való prédikálásban.
 6. Állandó szolgálatot végzek az ISKCON-templom számára, teljes felelősséggel.
 7. Sri Krisna Janmastamit lehetőségeimhez képest Krisna-völgyben fogom megünnepelni.
 8. Amennyire ez lehetséges, szigorúan követem a sadhana programot, otthon korán kelve és hasonló programot végrehajtva, mint a templomban, és hetente legalább egy templomi Srimad-Bhagavatam leckén részt veszek.

One Comment

 1. Name *
  2014-09-23

Vélemény, hozzászólás?